phpMyAdmin 4.7.0

phpMyAdmin 4.7.0

Filippo Toso - Human Profile – Open Source –
ra khỏi 4 phiếu
5 Stars User Rating
phpMyAdmin is a free software tool written in PHP intended to handle the administration of MySQL over the World Wide Web. phpMyAdmin supports a wide range of operations with MySQL. The most frequently used operations are supported by the user interface (managing databases, tables, fields, relations, indexes, users, permissions, etc), while you still have the ability to directly execute any SQL statement. To ease usage to a wide range of people, phpMyAdmin is translated into 55 languages and supports both LTR and RTL languages.

Tổng quan

phpMyAdmin là một Open Source phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Filippo Toso - Human Profile.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của phpMyAdmin là 4.7.0, phát hành vào ngày 30/03/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

phpMyAdmin đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của phpMyAdmin đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho phpMyAdmin!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có phpMyAdmin cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại